+90 212 222 70 85 Pzts - Cuma 09:00 - 17:00 Fetihtepe Mah. Zümrüt Sokak No:28/A Beyoğlu- İSTANBUL

İş Güvenliği Eğitimi

İş Güvenliği Eğitimi

İş kazaları insanların yaralanmalarına ve hayatlarını kaybetmelerine yol açmaktadır. Bu noktada iş yerlerindeki çalışma koşullarının, sağlık ve güvenlik içinde olmasını temin etmek olarak tanımlanan “iş güvenliği” önem kazanmaktadır. İş güvenliği güvenli çalışma ortamları sağlayarak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltma amacı taşır. İş güvenliği eğitiminin başlıca amacı, çalışma ortamlarında, çalışanları korumak ve işletme güvenliğini sağlamaktır. Alınacak tedbirlerle iş kazalarında, güvensiz ve sağlıksız çalışma ortamlarında doğabilecek makine ve motor arızaları,kayıplar azaltılabilir. Çalışanların iş güvenliği konusunda eğitilmeleri olası kazaları azaltabilir ve kayıpların önüne geçebilir.

İş Güvenliği ve Eğitimi

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki eğitim işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerle yaşanan aksaklıkların kazaya dönüşmemesi ve güvenli bir ortamın oluşturulmasını hedefler. Çalışanların sağlığı ve güvenliklerine zarar verecek koşulları ortadan kaldırmak, iş güvenliği eğitimi ile sistemli ve kapsayıcı bir biçimde gerçekleştirilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı iş güvenliği müfettişlerinin yaptığı denetimlere göre, tespit edilen en büyük eksiklik iş yerlerinin, işveren ve işçilerin eğitimsizlikleridir. %82,92 gibi oldukça büyük bir oranı kapsayan bu kusurlar ancak iş güvenliği eğitimleri ile ortadan kaldırılabilir.

Teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan yeni çalışma alanlarında da iş güvenliği ve iş güvenliği eğitimi gerekli hale gelmiş ve zorunlu tutulmuştur. Teknolojik makineleri kullanan ya da kimyasal maddeleri işleyen iş yerlerinde ciddi anlamda ihtiyaç duyulan iş güvenliği denetimleri, iş güvenliği eğitiminin önemini artırmıştır.

İşletmelerde İş Güvenliğinin Sağlanması

İşletmelerde işçi güvenliğinin ve sağlığının sağlanması hem yasal zorunluluk, hem de insani ve toplumsal bir sorumluluk olarak kabul edilmektedir. Devlet kurumları iş güvenliği konusunda işveren, işi yürüten ve çalışanların sorumlu oldukları alanları belirli sınırla çizmektedir. Uygulama ve denetim konularında sürekliliğin sağlanması resmi birimler tarafından sağlanırken, işverenin katılımı ve takibi önemlidir. İşveren, işçiler ve sendikalar iş güvenliği konularında hassasiyetlerini geliştirdikçe, çalışma ortamları her sektör için geliştirilerek artacaktır. Bu nedenle tüm birimlerin iş güvenliği eğitimi konusunda bilinçli ve duyarlı davranması gereklidir.

Çalışma alanlarında, çalışanlardan birinin yaşadığı kaza, hem çalışan kişi hem de işveren açısından büyük önem taşır. Kaza sonrasında işçinin belirli bir süre ya da tamamen çalışamaz hale gelmesi, diğer taraftan üretimin durması, yavaşlaması ve kalifiye elemanların zarar görmesi, üretim temposuna olumsuz etki eder. Üretimi durduran, azaltan bu tip durumlar, verimliliği düşürür.

İş güvenliği eğitimi ile çalışma ortamlarının güvenli hale getirilmesi, amacına göre iş yerlerinde toplanmış olan makinelerin tam kapasite ile kullanımını sağlar. İşlenecek ürün ya da gerçekleştirilecek hizmetin varsa, yapılacak işler zamanında ve güvenli bir şekilde tamamlanır. İstihdam edilen personelin güvenli ortamda çalıştırılması verimliliği artıracak en önemli maddelerin başında gelir. İşletme kaynaklarının doğru kullanılmasında, çalışanların iş güvenliği eğitimi almış olmaları bu nedenle önemlidir. Doğru uygulamalar ve düzenli denetimler, çalışanları korurken, iş yerinin üretim kapasitesini kullanmasına ve verimliliğin artmasına doğrudan katkı sağlar.

İşyerinin kuruluşu ve çalışma alanlarına göre, her bir işyeri için ayrıca inceleme ve koşullarına göre işyerine özel iş güvenliği eğitim projesi planlanmalıdır. İş güvenliği kapsamında gerçekleştirilen eğitimler, yöneticiler ve çalışanlar olmak üzere iki ayrı grup halinde ele alınmalıdır. Her grubun faaliyet alanını kapsayacak şekilde belirlenen iş güvenliği eğitimi ve bilinç çalışması ayrı ayrı yapılmalıdır.

Farklı eğitim düzeylerinde olan işçilerin çalışma sahalarını tanımaları ve güvenli biçimde kullanmaları için, mutlaka iş güvenliği eğitimlerine katılımı sağlanmalıdır. Eğitimlerde işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu üyeleri, işçi sendikası temsilcileri öncelikle yer almalıdır.